BT abonnementsvilkår

Opdateret 1. september 2017 i forbindelse med udvidet åbningstider i Kundeservice. 

Abonnementsvilkår

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer på trykte og digitale udgivelser tegnet hos Berlingske Media A/S.

 

1. Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med BTMX P/S, Pilestræde 34, 1147 København K (CVR-nr. 38348949). Ved tegning af et abonnement modtager du en kvittering via e-mail, som du bør gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.


2. Abonnementer

Abonnement kan tegnes på en trykt udgivelse, en digital udgivelse eller en kombination heraf. Læs mere om adgang og særlige vilkår for digitale udgivelser under pkt. 12B.

Du skal være mindst 18 år for at købe et abonnement.

 

3. Løbende abonnement

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt eller telefonisk, se pkt. 4. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter, vouchers m.v.) kan ikke forlænges. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris, der til enhver tid fremgår bt.kundeunivers.dk/normal-pris/bt
 

4. Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges skriftligt eller telefonisk. Opsigelse kan altid ske frem til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. 

Henvendelsen skal ske telefonisk, via bt.kundeunivers.dk eller ved skriftlig henvendelse til Kundeservice, se pkt. 13.

 

5. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du første gang modtager en trykt udgivelse eller indgår aftale om abonnement på digital udgivelse. Ved trykte udgivelser tilbagebetaler Berlingske Media betalingen, fratrukket de udgivelser du har modtaget, inden du gav meddelelse om at udnytte fortrydelsesretten. Ved digitale abonnementer tilbagebetales det fulde beløb.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du inden 14 dage meddele dette skriftligt via kundeunivers.dk eller til Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1147 København K. Brug evt. fortrydelsesformularen.

Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation, så vi kan finde frem til dit køb.

 

6. Behandling af persondata

Oplysninger du afgiver, når du tegner et abonnement hos Berlingske Media eller opretter en profil på kundeunivers, registreres og behandles fortroligt af Berlingske Media. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og giver adgang til tjenester og ydelser.

Berlingske Media er nødt til at vise dig annoncer for fortsat at kunne tilbyde dig det indhold, som du er vant til. Berlingske Media anvender derfor cookies til at måle, om du har installeret eller bruger udvidelser til din browser, som forhindrer annoncer i at blive hentet og vist på Berlingske Medias hjemmesider (såkaldt ”Adblocker”). Der er i den forbindelse tale om et script, der kan måle om du har installeret eller gør brug af en Adblocker.

Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger og Privatlivspolitik på berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik.


7. Ophavsret

Alt indhold, der indgår i Berlingske Medias trykte udgivelser og på webtjenester, er til personligt brug. Materialet er ophavsretligt beskyttet og må derfor ikke kopieres eller videregives. Print af digitale udgivelser må kun ske til personligt brug, og yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med Berlingske Media. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materiale må kun finde sted med tilladelse fra Berlingske Media. Virksomheder må ikke printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt.

Se mere om Ophavsret og vilkår for brug på berlingskemedia.dk/ophavsret-og-vilkaar.


8. Ansvarsfraskrivelse

Berlingske Media påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden vis. Vi fraskriver os tilmed ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Berlingske Media er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Berlingske Media som forsætlig eller uagtsom.

Aftalen er omfattet af Købelovens mangelsregler som finder anvendelse ved forbrugerkøb.


9. Ændring af abonnementsvilkårene

Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår.

Ændringer vil blive varslet med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

De gældende abonnementsvilkår kan til enhver tid læses på bt.kundeunivers.dk.

 

10. Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode. Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr på 100 kr. i henhold til Renteloven. Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse. 

 

10A. Betalingsservice
Betaling kan tilmeldes Betalingsservice enten ved telefonisk henvendelse til Kundeservice eller via bt.kundeunivers.dk. Tilmelding kan også ske ved direkte henvendelse i bank eller på posthus. Ved tilmelding til Betalingsservice benyttes Berlingskes Medias PBS nr. 01237934 og debitorgruppenr. 02542. Efter tilmelding til Betalingsservice sender Berlingske Media opkrævningerne direkte til Betalingsservice og udsender herefter ikke girokort.

Afmelding af Betalingsservice har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet.

For abonnementer, der betales i rater, gælder det, at disse skal betales via Betalingsservice.

Du er selv ansvarlig for, at din betaling effektueres.
 

10B. Kreditkort

Du kan vælge at betale med kreditkort (Visa, Mastercard og Dankort). Benytter du denne betalingsform, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket fra den konto, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Du er selv ansvarlig for, at kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de ikke længere er valide, vil du blive informeret om den manglende betaling, hvorefter du vil kunne tilmelde dig betaling via en anden konto. Din adgang vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

 

11. Abonnementer på trykte udgivelser

Følgende vilkår gælder for Berlingske Medias trykte udgivelser:

 

11A. Udgivelser

BT udkommer alle årets dage

 

11B. Flere adresser

Avisen kan leveres på forskellige adresser hen over ugen. På helligdage, juleaftensdag og grundlovsdag leveres avisen på søndagsadressen.

 

11C. Midlertidig leverings ændring

Se frister for ændringer under henvendelse til Kundeservice, pkt. 13.

 

Flytteservice

Avisen kan flyttes og leveres gratis til alle adresser i Danmark for korte og lange perioder, mens der ved levering til en udenlandsk adresse skal betales ekstra for porto samt eventuel lokal moms. Ved midlertidig levering i udlandet opkræves avis, porto samt eventuel lokal moms selvstændigt via Betalingsservice, mens den ved fast levering opkræves som en del af abonnementet.

Der tilbydes ikke udenlandsk levering for abonnementer, der betales via rater.

 

Smartkuponer

Smartkuponer er et alternativ til abonnementsflytning. De kan byttes til din daglige avis hos de fleste forhandlere i Danmark og sikrer den fordelagtige abonnementspris.

For abonnementer, som betales i rater, fremsendes kun Smartkuponer for en betalt periode.

 

Ferielukning

Abonnementet kan ferielukkes i en midlertidig periode. I perioden for ferielukning godskrives trykte udgivelser ved en tilsvarende forlængelse af abonnementet - dog fratrukket den første uges leveringer i hver periode for ferielukning. For abonnementer, som betales i rater, vil en ferielukning således ikke medføre pause i betaling, men forlænge leveringen efter 12. rate.

Særligt for abonnementer af op til 2 måneders varighed, hvor der ydes mere end 50% rabat, gælder, at sådanne abonnementer kan ferielukkes, men der ydes ikke godtgørelse i form af tilsvarende forlængelse af abonnementet. 
 

11D. Udeblivelse af trykte udgivelser

Udeblevne udgivelser godtgøres med en forlængelse af abonnementsperioden, svarende til det antal dage, udgivelsen er udeblevet. Reklamation over udeblevne udgivelser skal ske til Kundeservice ved telefonisk henvendelse eller via bt.kundeunivers.dk inden rimelig tid efter, at avisen er udeblevet. Abonnementer der betales via rater, forlænges efter 12. rate.

Særligt for abonnementer af op til 2 måneders varighed, hvor der ydes mere end 50% rabat, gælder, at der ikke ydes godtgørelse. 

Hindres leveringen i mere end to dage af strejke, lockout eller force majeure, forlænges abonnementet automatisk. 
Forsinkede udgivelser godtgøres ikke.

 

12. Abonnementer på digitale udgivelser

Følgende vilkår gælder for Berlingske Medias digitale udgivelser:

 

12A. Produkter med digitale adgange

Berlingske Media udbyder følgende abonnementer for BT med digitale adgange:

BT PLUS, Digital, E-avis er udelukkende digitale abonnementer ,mens Kombi abonnement har digital adgang hele ugen og Komplet abonnement har digital adgang på dage med levering af den trykte avis.

Kombi-, Komplet-, Digital- og Web abonnementer giver adgang til Bt.dk samt tilhørende app’s. E-avis abonnement er en PDF fil af den trykte avis, som kan læses digitalt.

 

12B. Adgang til digitale udgivelser

For at købe og benytte abonnementer på Berlingske Medias digitale udgivelser, skal du være tilsluttet internettet, da abonnementet tilgås online. Berlingskes Medias produkter understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men vi garanterer ikke for at kunne understøtte alle browsere og styresystemer, samt for tilgængeligheden af abonnementet gennem egne og tredjeparts sites. Manglende adgang godtgøres ikke, i tilfælde af nedetider, som væsentligt forringer brugen af abonnement, forlænger Berlingske Media adgangen til det købte abonnement med en periode svarende til den tabte.

Ved køb af et abonnement opretter du samtidig en profil. Din profil er personlig, og må ikke benyttes af personer udenfor din husstand. Berlingske Media forbeholder sig retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Det er dit ansvar, at profiloplysningerne er opdaterede samt hemmeligholdelse af dit password.

Dit abonnement vil kun være tilgængeligt via din profil, og produkter, som er en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i abonnementsperioden, medmindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. Berlingske Media bestræber sig på, at sådanne produkter er tilgængelige via din profil i 6 måneder, men vi stiller ikke garanti, da visse produkter helt eller delvist er underlagt tredjemands rettigheder. Produkterne kan printes, men ikke nødvendigvis downloades.

Vi anbefaler, at du printer produkter, som du vil være sikker på at have adgang til i fremtiden.

 

12C. Ferielukning

Det er ikke muligt, uanset omstændighederne, at sætte et udelukkende digitalt abonnement i bero og dermed forlænge den købte periode.

 

12D. Retningslinjer for brug og spærring af abonnementer og profiler

Som bruger af Berlingske Medias webtjenester, er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger og informationer, du afgiver ved brug af dit abonnement, din profil eller indlæg m.v., må ikke være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. Berlingske Media forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til, at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne, uden returnering af betaling for abonnement.

En profil kan endvidere og uden forudgående meddelelse spærres, såfremt Berlingske Media finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. Berlingske Media foreholder enhver ret til at kræve, at du holder Berlingske Media skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af nærværende vilkår.

 

13. Henvendelse til Kundeservice

Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1147 København K

 

Åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag til fredag

Kl. 8:00 - 17:00 (Opsigelse 8:00-16:00)

Weekend og helligdagekl. 08:00 - 12:00
Telefon3375 3675
E-mailKundeservice@bt.dk
Selvbetjening via kundeuniversbt.kundeunivers.dk

 

Midlertidig leveringsændring til hverdage skal ske dagen før inden kl. 12.00. Ændringer til søndag og mandag skal ske senest fredag kl. 16.00. Særlige frister kan forekomme ved helligdage og særlige udgivelser

Smartkuponer skal bestilles senest fem hverdage før de skal være dig i hænde.

Meddelelse kan gives via bt.kundeunivers.dk eller telefonisk. Vi gør opmærksom på, at henvendelse via e-mail kan forlænge ekspeditionstiden yderligere.

Levering til udlandet bedes meddelt via henvendelse til Kundeservice inden kl. 16.00 senest to hverdage før ændringen skal finde sted.